• آخرین بروز رسانی : 1400/07/20

استراتژی کلان

 

- بهينه سازي نظام اهداي خون

- بهينه سازي مصرف خون و فرآورده‌هاي خوني

- استقرار نظام تضمين كيفيت در تأمين خون و فرآورده‌هاي خوني ...

- استقرار نظام مراقبت از خون (lookback, hemovigilance)

- توسعه فنآوري در سازمان

- نهادينه كردن تحقيقات در سازمان

- ارتقاي سطح علمي مديران و كاركنان سازمان

- استقرار نظام مديريتي اطلاعاتي

- ترميم ساختار سازماني

- بهبود منابع مالي

- افزايش توانمندي و كارآئي روابط عمومي سازمان

- استقرار نظام ارزيابي عملكرد سازمان

- استقرار نظام مديريت كيفيت فراگير (TQM)

- حمايت جامع از نيروهاي فني و تخصصي سازمان

- جلب حمايت همه جانبه (ADVOCACY)

مأموريت سازمان انتقال خون ايران:

تأمين خون و محصولات  خون كافي و سالم به منظور حفظ و ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي

اهداف استراتژيك منظر مشتري

۱) ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي و پژوهشي

۲) افزايش رضايت شركت‌هاي پالايش‌گر پلاسما

۳) افزايش رضايت اهداكنندگان

۴) افزايش رضايت وزارت بهداشت

۵) افزايش رضايت بيماران و مراكز درماني از خون و محصولات خوني

اهداف استراتژيك منظر مالي

۱) توسعه منابع مالي جديد از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي

۲) ارتقاي بهره‌وري منابع

۳) كاهش هزينه‌هاي غيرضروري

۴) افزايش درآمدها

اهداف استراتژيك منظر فرآيندهاي داخلي

۱) استقرار سيستم تضمين كيفيت سلامت و مراقبت از خون

۲) ارتقاء كيفيت فرآورده‌هاي خون

۳) ارتقاء و توسعه آزمايشگاه‌هاي مرجع انتقال خون

۴) توسعه توليد محصولات جديد

۵) ارتقاء فرآيند توليد پلاسما

۶) ارتقاء و توسعه نظام خدمات آموزشي و پژوهشي

۷) ارتقاء و توسعه فرآيند جذب، انتخاب و حفظ اهداكنندگان سالم

۸) ارتقاي فرآيندهاي بهداشتي، ايمني و محيط زيستي

۹) افزايش كارايي فرآيندهاي پشتيباني

۱۰) ارتقاي فرآيند توزيع و مصرف خون و محصولات خون

اهداف استراتژيك منظر يادگيري و رشد

۱) ارتقاء سطح مهارت و تخصص كاركنان

۲) افزايش مشاركت كاركنان در پيشبرد اهداف استراتژيك

۳) افزايش رضايت و انگيزه كاركنان

۴) توسعه فناوري‌هاي نوين انتقال خون

۵) توسعه فناوري اطلاعات در سازمان

اكنون كه توفيق يافته ايم، تا درراستاي رسالت اصلي سازمان كه همانا "تامين خون كافي و سالم" است تلاش كنيم، هم پيمان مي شويم كه:

۱- با حضور به موقع واثربخش در محل كار به ارباب رجوع احترام گذاريم و با حفظ ادب، خوشروئي، متانت وآراستگي وضع ظاهري همراه با رعايت شئون و اخلاق اسلامي و با آرامش كامل پذيراي ارباب رجوع و همكاران باشيم.

۲- با ارائه اطلاعات مستند وشفاف به ارباب رجوع، مراجعات اداري را به حداقل رسانده و در جهت تسريع ارائه خدمات كارآمد به اهداكنندگان كوشا باشيم و با رعايت عدالت، انصاف، رازداري و توجه به قوانين و مقررات به امور همه مراجعين، بدور از تبعيض رسيدگي نمائيم.

۳- با فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم براي آسايش ارباب رجوع ، موجبات رضايت آنان را فراهم نماييم.

۴- با ايجاد فضاي مناسب اداري و رعايت سلسله مراتب، احساس مسئوليت و وفاداري نسبت به سازمان، قوانين و ضوابط اداري را ارج گذاريم و در جهت حفظ و نگهداري اموال عمومي دلسوزانه تلاش نموده ،از اسراف و مصرف بيهوده امكانات جلوگيري كنيم.

۵- با محور قراردادن "ارتقاي مستمر كيفيت" و انجام امور به صورت مشاركتي و گروهي ، نيازهاي در حال تغيير مشتريان را شناسائي نموده و براي تحقق اهداف سازمان در راه رسيدن به دور نماي بهتر كوشا باشيم.

۶- خلاقيت، نوآوري و انگيزه هاي مثبت كاري را در خود و همكارانمان تقويت نموده، با نشاط باشيم و به ديگران نيز شادي ببخشيم.

۷- اصول اخلاقي ذيل را در مـورد اهداكنندگان رعايت كنيم:‌

الف)‌ اهداي خون بايد درهر شرايطي بطور داوطلبانه بدون هيچ پاداش و چشم داشتي انجام شود و در اين راستا نبايد هيچ اصرار و اجباري بر اهداكننده تحميل شود. اهدا كننده بايد كتباً رضايت خود را در قبال اهداي خون يا فرآورده خوني جهت استفاده آن در مراكز درماني اعلام نمايد.

ب) حفظ بهداشت و سلامتي اهداكننده بايد قوياً مد نظر قرار گرفته و در صورتي كه اهداي خون براي اهداكننده زيان آور باشد از اخذ خون خود داري گردد.

ج)‌ اهداكننده بايد از مسئوليت اخلاقي خود در قبال دريافت كننده و خطرات احتمالي انتقال عفونت از طريق تزريق خون و فراورده هاي خوني آلوده به ديگران آگاهي يابد.

د) اطلاعات مربوط به اهداكننده بايد بطور محرمانه بايگاني شود و به جز در موارد خاص، ‌اهداكننده و دريافت كننده نبايد از مشخصات يكديگر آگاه باشند